Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς και να υπογράφονται από τον συμμετέχοντα της περιήγησης. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων ακυρώσει την κράτησή του, ισχύουν τα ακόλουθα τέλη. Τα τέλη ακύρωσης αποτελούν συμφωνία αποζημίωσης και δεν θεωρούνται πρόστιμο.

Η ακύρωση που έλαβε γραπτώς η WineTravelς περισσότερο από 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση υπόκειται σε διοικητική αμοιβή 25% της τιμής του ταξιδιού ανά άτομο.

Εάν η αίτησή σας παραληφθεί εντός 45 ημερών, ισχύουν τα ακόλουθα τέλη.

Διαδικασία ακύρωσης συμμετοχής σε πολυήμερη περιήγηση.

Ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης % του συνολικού κόστους ταξιδιού

1) Μεταξύ 31 και 45 ημερών κράτηση 35% επί του συνόλου
2) Μεταξύ 15 και 30 ημερών κράτηση 50% επί του συνόλου

3) Μεταξύ 7 και 14 ημερών κράτηση 80% επί του συνόλου

4) Μεταξύ άφιξης και 6 ημερών κρατείται το σύνολο του ποσού.

Διαδικασία ακύρωσης συμμετοχής σε ημερήσια περιήγηση

1) Μεταξύ 60 και 30 days ημερών κράτηση 50% επί του συνόλου

2) Μεταξύ 29 και 20 ημερών κράτηση 75% επί του συνόλου

3) Μεταξύ 19 και ημέρας άφιξης κρατείται το σύνολο του ποσού..